Bel ons op (088) 426-2350

faytech-responsive-logo

U VINDT BIJ FAYTECH TOUCHSCREENS MET DIVERSE AFMETINGEN EN TOEPASSINGEN VAN HOGE KWALITEIT, EEN STRAK DESIGN EN ALTIJD EEN SCHERPE PRIJS. VOOR ELK BEDRIJF, BEHOEFTE EN OMGEVING.

Algemene Voorwaarden voor online aankopen, gebruik van de website en klantinformatie

1. Algemeen

De hierin neergelegde Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die gedaan worden door de klant ("u" of "klant") bij Faytech Nederland, Energieweg 13M, 4143 HK, Leerdam, the Netherlands, via de www.faytech.nl website de toegang tot het gebruik van informatie, documenten, afbeeldingen, functies, muziek en/of andere diensten op de website. Door faytech.nl te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u met die voorwaarden akkoord gaat en daaraan gebonden bent.

2. Bestellen

2.1 Geschiktheid

Alleen eindgebruikers van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij of curatele staan, met een geldig adres in België en Nederland kunnen een bestelling plaatsen via www.faytech.nl. U hebt een faytech-account nodig met een werkend e-mailadres en een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Het kan zijn dat u uw browser in moet stellen op het accepteren van zowel (functionele) pop-ups om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken, inclusief het toevoegen van producten aan uw winkelwagen en het plaatsen van een bestelling.

2.2 Bestelproces

Voeg de door u gewenste producten toe aan uw winkelwagen (het klikken op "Toevoegen aan Winkelwagen" brengt nog geen aankoopverplichting met zich mee);

Ga door naar "Bestellen" - vul alle benodigde gegevens in - controleer uw bestelling alvorens u deze doorstuurt;

Kies de gewenste verzendoptie (standaard);

Kies een van de mogelijke betaalwijzen;

Plaats uw bestelling door het accepteren van onze Algemene Voorwaarden en door vervolgens te klikken op de knop "Kopen"; op dat moment gaat u een bindende aankoop- en betaalverplichting aan;

Betaal uw aankoop door middel van de door u gekozen betaalwijze;

U ontvangt per email een bevestiging met alle gegevens van uw aankoop; als we een product niet kunnen leveren, laten we u dit zo spoedig mogelijk weten en verwerken we de bestelling niet;

Zodra uw aankoop is verzonden, ontvangt u per email een verzendbevestiging.

2.3 Ons recht uw bestelling te weigeren of uw aankoop te ontbinden

Wij hebben het recht uw bestelling te weigeren of uw aankoop te ontbinden, op basis van een redelijke grond, zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige daaruit voortvloeiende schade of kosten. Voorbeelden van situaties waarin wij een bestelling kunnen weigeren of een aankoop kunnen ontbinden zijn:

  • een kennelijke fout of andere onjuistheid ten aanzien van een op faytech.nl aangeboden product;
  • het product is niet beschikbaar/op voorraad;
  • uw factuurinformatie is niet juist of niet controleerbaar;
  • wij hebben reden om aan te nemen dat uw bestelling of betaling frauduleus is;
  • er is een verdenking van creditcard- of debet card fraude;
  • we kunnen niet leveren op het door u opgegeven adres;
  • er vindt geen volledige betaling plaatsvindt.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 De prijzen op de website zijn consumentenprijzen en zijn exclusief en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.

3.2 De genoemde prijzen zijn alleen van toepassing op aankopen via onze website.

3.3 De kosten van verzending worden duidelijk vermeld op onze website. We versturen alleen naar de landen die zijn vermeld in artikel 2.1 en 5. De kosten van verzending worden ook tijdens het bestelproces aangegeven.

4. Betaling

4.1 We accepteren geen andere betaalwijzen dan die aangegeven op onze website.

4.2 We zullen uw bestelling pas na betaling verwerken en bezorgen. De producten blijven ons eigendom totdat wij volledige betaling hebben ontvangen, maar het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot een product en enige aansprakelijkheid tegenover derden ter zake gaat op u over het moment van levering van het product.

4.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u ons toestemming om kredietonderzoeken en eventueel andere controles uit te voeren ter verificatie en verzekering van een juiste betaling, het voorkomen van frauduleuze transacties en de juistheid van het verzendadres.

5. Levering

5.1 Wij leveren de bestelling af op het adres dat door u bij het plaatsen van uw bestelling is opgegeven, mits dit adres gelegen is in één van de volgende landen: België en Nederland.

5.2 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per email een bevestiging met de details van uw aankoop. Zodra uw aankoop verzonden is, ontvangt u nogmaals een email met de verzendbevestiging.

5.3 Vermelde levertijden zijn uitsluitend indicatief en daarom niet gegarandeerd. We proberen u voor zover mogelijk over eventuele vertragingen te informeren. Wij zijn, voor zover wettelijk toegestaan, in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een late levering.

5.4 Alle risico's met betrekking tot het product gaan op u over vanaf het moment van levering. Als de levering vertraagd is door een omstandigheid die in uw risicosfeer ligt, gaat het risico op u over op het moment waarop de levering zou hebben plaatsgevonden zonder deze omstandigheid. Vanaf het moment dat het risico op u over gaat, zijn wij niet langer aansprakelijk voor verlies, waardevermindering of beschadiging van het product dan wel enige andere schade met betrekking tot het product.

6. Annulering voor verzending

U kunt elke bestelling gratis en zonder opgave van reden annuleren als de bestelde producten nog niet verzonden zijn. Als u uw bestelling wilt annuleren, controleer dan eerst de status van uw bestelling op de website of neem contact op met onze Klantenservice.  Als de status van uw bestelling "In behandeling" of "In de wacht" is, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door op de knop "Annuleren" te klikken.

7. Recht van herroeping/retour ('bedenktijd')

7.1 Wettelijk recht van herroeping en retour

U hebt het (wettelijk) recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen vanaf de datum van levering uw aankoop geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen te ontbinden ('herroepen'). Als uw aankoop uit meerdere producten bestaat die apart geleverd worden, start de periode van 14 dagen vanaf de datum van levering van het laatste product. Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping/retour, dient u ons daarvan binnen genoemde termijn van 14 dagen in kennis te stellen. U kunt daartoe gebruik maken en een andere duidelijke verklaring afgeven waarin u verklaart de aankoop te herroepen. De herroeping kunt u sturen via e-mail naar [email protected] of door middel van een brief naar Faytech Nederland, Energieweg 13M, 4143 HK, Leerdam, Nederland. Geef in elk geval duidelijk aan welk(e) product(en) u wilt terugsturen. Nadat u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping, dient u de betrokken producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen terug te sturen. Verdere informatie met betrekking tot het retour zenden, vindt u onder artikel 7.4 en 7.5.

7.2 Staat van het product

In de periode dat u de aankoop kunt herroepen en retourneren, dient u zorgvuldig (op eenzelfde wijze als u in een winkel zou doen) om te gaan met de producten en de verpakking, tenzij u besluit de aankoop definitief te accepteren en geen gebruik te maken van uw recht van herroeping/retour. U mag het product slechts uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te kunnen beoordelen. U mag bijvoorbeeld kleding of schoenen passen voor de maat, maar u mag ze niet dragen. Verwijder geen kaartjes of labels als u de producten past. Alle producten die teruggestuurd worden dienen ongebruikt, volledig en van hun originele verpakking voorzien te zijn. De staat van geretourneerde producten wordt na ontvangst door ons gecontroleerd. Als een product wordt geretourneerd in een andere staat dan hierboven aangegeven, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering die daarvan het gevolg is en hebben wij het recht deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen dan wel de retourzending in haar geheel te weigeren en het aankoopbedrag niet te restitueren (in het laatste geval zal het betrokken product weer naar u worden teruggestuurd). Voorbeelden van geweigerde retourzendingen zijn bijvoorbeeld producten die zichtbaar gedragen zijn, waar vlekken op zitten e.d.

7.3 Retour zenden

U kunt een aankoop op een van de volgende twee manieren retour sturen:

7.4.1 Retourneren bij Faytech Leerdam (gratis)

U kunt uw aankoop retourneren bij Faytech Leerdam. U hoeft alleen de betrokken producten samen met de factuur die bij de bestelling zat en de email waarmee uw bestelling is bevestigd mee te nemen en onze medewerkers helpen u graag verder.

7.4.3 Retourneren per post (voor eigen rekening klant)

U kunt uw aankoop ook zelf retourneren via de post. De daaraan verbonden kosten zijn echter voor uw eigen rekening. Indien u besluit uw aankoop per post te retourneren, dan dient u er voor zorg te dragen dat de zending voldoende gefrankeerd is, het pakket is voorzien van het retouretiket en gebruik wordt gemaakt van een postverzending met 'track & trace' functionaliteit (u dient te bewijzen dat geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd).

7.4.5 Verpakkingswijze

Bij het retourneren van een product:

Plaats het product dat wordt teruggestuurd terug in de originele verpakking en verpak het goed in een doos, zak of karton ter bescherming van het product en de bijbehorende originele verpakking. Let er op dat het pakket goed is afgesloten en dichtgeplakt.

Plak een retourlabel dat op het pakket dat u retourneert.

U kunt uw retourzending volgen via het UPS Tracking Nummer dat op het retourlabel staat vermeld.

7.5 Terugbetaling

Bij correcte herroeping en retourzending conform het hiervoor bepaalde in artikel 7.1. tot en met 7.4, dragen wij onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg voor terugbetaling. Terugbetaling zal echter pas plaatsvinden nadat wij de betrokken producten terug hebben ontvangen, dan wel door u afdoende is aangetoond dat de producten zijn teruggezonden. Wij betalen de door u betaalde koopprijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten (op basis van de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats

8. Product omruilen

Het is op dit moment niet mogelijk om producten om te ruilen. U kunt echter wel uw product terugsturen binnen de daarvoor bepaalde periode conform uw recht van herroeping en retour als bepaald in artikel 7, en vervolgens een nieuwe aankoop doen via uw faytech-account of bij onze vestiging in Leerdam.

9. Garantie, Retourneren vanwege defect of non-conformiteit

9.1 Als consument is op uw aankopen de wettelijke garantie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk aan deze wettelijke garantie. Onder de wettelijke garantie mag u onder meer verwachten dat een product bij levering vrij is van gebreken, voldoet aan wat is overeengekomen en in ons aanbod is vermeld, en de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van het product nodig zijn.

9.2 Indien een geleverd product een gebrek heeft of anderszins niet voldoet aan de in artikel 9.1 vermelde garantie, dan dient u ons daarvan onverwijld en in elk geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek respectievelijk non-conformiteit in kennis te stellen en het product te retourneren overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4 ('Retour zenden'). U wordt verzocht daarbij een korte beschrijving van de klacht te geven.

9.3 Voor producten met een gebrek of die anderszins niet voldoen aan de in artikel 9.1 vermelde garantie, vindt restitutie van de door u betaalde koopprijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten op basis van de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald. De kosten van retourzending zijn voor onze rekening indien u het product bij ons in Leerdam retourneert (artikel 7.4.1) of laat ophalen door UPS (artikel 7.4.2). Zie verder artikel 7.4. en 7.5. voor informatie over retour zenden en terugbetaling.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden, het gebruik van de website en alle via de website gedane bestellingen, aankopen en andere transacties, alsmede alle geschillen ter zake, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) geldt niet voor via de website gedane bestellingen, aankopen en andere transacties en de toepassing daarvan wordt ook, voor zover nodig, uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Bewaren overeenkomst

De inhoud van de overeenkomst wordt niet door ons bewaard. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aankoopovereenkomst en u dient deze zelf te bewaren voor eventueel latere raadpleging.

12. Elektronische communicatie

Als u onze website bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u op elektronische wijze met ons. Om contractuele redenen gaat u akkoord met het ontvangen van mededelingen op elektronische wijze, en u stemt ermee in dat onder schriftelijke communicatie mede wordt verstaan elke vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email). Deze bepaling tast uw wettelijke rechten niet aan.

13. Privacy

We verzamelen informatie van u om, onder meer, uw bestelling te kunnen verwerken.

14. Webbeveiliging

Bij www.faytech.nl kunt u veilig winkelen: uw bestelling wordt altijd via een beveiligde server verwerkt. Wanneer u met een creditcard betaalt, zult u als extra beveiligingsmaatregel ook altijd worden gevraagd om de CVV-code in te voeren bij het afrekenen.. Ten behoeve van uw en onze veiligheid behouden wij ons het recht voor bestellingen via creditcards vast te houden ter verificatie. Het is van belang dat u de naam opgeeft van de kaarthouder zoals deze vermeld staat op de kaart. Het bedrag wordt gewoonlijk binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling van uw rekening afgeschreven. Het is mogelijk dat de betaling wordt verwerkt door een externe betalingsintermediair. De door deze intermediair gehanteerde voorwaarden maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Het is mogelijk dat op het bankafschrift dat u na betaling van uw bestelling ontvangt de naam van deze intermediair staat vermeld.

15. Beperking van aansprakelijkheid

15.1 Onze volledige aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade in verband met een item dat is gekocht via onze website, is beperkt tot het totale bedrag dat u voor het betreffende item betaald hebt. We zijn alleen aansprakelijkheid voor het niet nakomen van een materiële contractuele verplichting. Indien zich een omstandigheid voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot de directe schade welke ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijze voorzienbaar was als gevolg van de niet-nakoming van een (materiële) verplichting of een andere relevante gebeurtenis waardoor schade wordt of zal worden geleden. Elke aansprakelijkheid voor welke indirecte schade dan ook (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, vertragingsschade, immateriële schade, inkomensschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsschade) wordt, ook voor zover die schade voorzienbaar is, nadrukkelijk uitgesloten.

15.2 Niettegenstaande de in artikel 15.1 opgenomen beperkingen, wordt door niets in deze Algemene Voorwaarden onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt voor (i) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van onze kant, (ii) schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van faytech.nl zelf ("eigen handelen") en/of haar bedrijfsleiding, of (iii) enige andere schade waarvoor aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

15.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor een niet-nakoming van een van onze verplichtingen, indien deze wordt veroorzaakt door een oorzaak die in redelijkheid buiten onze macht ligt ('overmacht').

16. Identiteit van de verkoper / Contactgegevens

U vindt onze contactgegevens op faytech.nl. U doet uw aankoop bij Business Trading Leerdam inzake faytech Nederland, Leerdam Energieweg 13K, 4143 HK, Leerdam Nederland - Kamer van Koophandel: KvK Utrecht nr. 60659661 - Btw-nr: Nederland NL: 85400375B01.

17. Wijziging van Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaand bericht, waarbij de nieuwe gewijzigde voorwaarden in werking treden op het moment van plaatsing op de website. Telkens wanneer u een product bij ons bestelt zijn daarop de meest recente Algemene Voorwaarden van toepassing.

faytech. Nice touch


Faytech Nederland

Energieweg 15 M
4143 HK Leerdam
088 - 4262350

[email protected]

KvKnr 60659661